Ez az oldal a felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmaz, melyet a honlap használatával Ön tudomásul vesz.

Győri SZC Haller János Általános Iskola

Fenntartó és működtető

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Főösztálya
Győri Szakképzési Centrum

 

Cím: 9024 Győr, Nádor tér 4.
Weblap: http://www.gyoriszc.hu/
Kancellár: Gede Eszter
Telefon: 96/203-371, 30/275-7477
E-mail: gede.eszter@gyoriszc.hu
Főigazgató:  
Hartyándiné Frey Aranka
Telefon: 96/203-361/103,
20/260-8030
E-mail: frey.aranka@gyoriszc.hu
Szakmai főigazgató-helyettes:    Csörgits Krisztián
Telefon: 96/203-192, 20/357-3633
Email:    csorgits.krisztian@gyoriszc.hu
Gazdasági vezető: Stangl Krisztina
Telefon: 96/203-361/104
30/216-0479
Email: stangl.krisztina@gyoriszc.hu

Heti étlap

A mazsorett módszertani modelljének bemutatása

A program célja:

 • Alakítsa ki a tanulókban a tánc iránti szeretetet, a rendszeres munka igényét, a gondolkodás szükségességének tudatát.
 • Ösztönözze a tanulókat az alkalmi eseményeken való szereplésre / iskolai, városi, területi, megyei és országos szinten /, érzelmi nyitottságra, egészséges életmódra, külső megjelenésének igényességére / testtartás, ápoltság, öltözködés /, a saját tudásuk fejlesztésére, a felkészítő táborokban való részvételre.
 • Adjon teret a tanulók fantáziájának, improvizációs készségének kibontakozására, kreativitás megnyilvánulására.
 • Tudatosítsa a tanulókban, hogy a tánc tanulásán keresztül fejleszti saját akaratát, ízlését, személyiségét, alkalmazkodóképességét.
 • Olyan szakmai-módszertani eljárás bemutatása, amely az elméleti ismeretektől halad a gyakorlati tudnivalók felé.
 • A tehetséggondozás rendszerszemléletű megvalósítása intézményi és intézmények közötti szinten.
 • A hatékony tehetséggondozáshoz kapcsolódó megfelelő szervezeti keret kialakítása.
 • A tehetséggondozás legkisebb szervezeti egységének, a tehetségműhely eredményes működésének megszervezése, fenntarthatóságának biztosítása. - Külső kapcsolódási pontok kialakítása a fejlesztés hatékonyságának növelése érdekében.

Kapcsolódó részcélok

 • A tehetség elméleti összetevőinek megismertetése
 • A tehetség felismerése, az azonosítás lehetőségei
 • A szubjektív szűrés jelentősége, megvalósításának módszerei, eszközei.
 • Az objektív szűrés szerepe.
 • A tehetséggondozásban alkalmazott modellek, eljárások, munkaformák megismertetése.
 • Segítségnyújtás intézményi szintű tehetségpont létrehozásához.
 • Ajánlások a tehetségpont sikeres működéséhez.
 • Tehetségpont működési szabályainak megismerése.
 • Személyi és szakmai minimumkövetelmények a tehetségpont alakításához.
 • Tehetséggondozó program leírása.
 • Párhuzamos tanmenet összeállítása.
 • A tehetségpontok hálózatába kapcsolódás módjának megismertetése.
 • Az együttműködési megállapodások kötésének jelentősége.
 • Kapcsolódás az Országos Tehetségnap rendezvényeihez.
 • A civil szervezetek lehetőségeinek megismerése a tehetséggondozás támogatására.
 • A szülők támogatásának elnyerése, elkötelezettségük fejlesztése a tehetséggondozás, mint értékteremtés iránt.

A módszertani modell folyamatának kialakítása:

 • Mazsoretteseink külön lehetőséget kapnak a tehetséggondozásra az iskolánkban működő jó gyakorlat és a mazsorett tehetségműhely keretein belül. A tehetséggondozásunk legnagyobb eredménye, hogy az idősebb lányok már külön csoportot vezetnek, részt vállalnak az utánpótlás fejlesztésében.
 • Papíralapon kidolgoztuk a botforgatás technikáját, melyet DVD anyaggal is kiegészítettünk. - Mentorprogram

Fejleszthető kompetenciák bemutatása

 • Értelmezési képességek fejlesztése: megfigyelés, törvény- és szabályalkotás, - emlékezet, kombinálás
 • Pozitív, negatív, reális, irreális énkép megismerése.
 • Kommunikációs készség fejlesztése.
 • Önálló tanulás módszereinek elsajátíttatása.
 • Memória fejlesztése.
 • Az alapvető szellemi és fizikai (manuális, mozgásos) tanulástechnikák ismerete, készsége.
 • Kialakítani a tanulókban a rendszeres munka igényét, a gondolkodás szükségességének tudatát, a saját tudásuk fejlesztését.
 • Érzelmi nyitottságra, egészséges életmódra nevelés.
 • További célunk teret adni a tanulók fantáziájának, önálló koreográfiák készítésével.
 • Esélyegyenlőséget biztosítunk azáltal, hogy a hátrányos helyzetű, tanulási nehézséggel küzdő tanulók is elsajátíthatják ezt a mozgáskultúrát.
 • Jobb – bal agyfélteke koordinációját fejlesztjük, mely a tanulási koncentrációra is pozitív hatást fejt ki.
 • A koreográfia tanulása során fejlődik memóriájuk, térlátásuk, formaérzékük.
 • Az esélyegyenlőség által lehetőséget kapnak a közösségben átélt sikerélményhez, fejlődik szociális kompetenciájuk. Intézményünk jó hírnevét visszük csoportjainkkal országszerte.
 • Az európai tánckultúra beépítése a normál tantervű általános iskolai oktatásba.

Alkalmazott pedagógiai eljárások

 • Munkakultúránkat nyitott oktatási környezet jellemzi
 • Gimnasztika bemelegítő, lazító, nyújtó gyakorlatok csoportosan tanári irányítással.
 • Erőnléti feladatok. - Bottechnika: bemelegítés tanári, majd novembertől tanulói felkészüléssel, irányítással.
 • A gyakorlati oktatás módszerei:
 • Egyéni segítségnyújtással, differenciálással történő oktatás.
 • Az ügyesebbek is segítik társaikat a felzárkóztatásban.
 • Egyéni, páros gyakorlatok, kis – és nagycsoportos feladatok végzése.
 • A tehetségesebb tanulókkal külön felkészítés a versenyekre.

Tárgyi és humánerőforrás feltételei

 • Szakképzett táncoktató és az ő munkáját segítő testnevelő.
 • Asszisztensek (egy éves csoportvezetői képzés után)
 • Szülők (ruhák varratásába, programjaink lebonyolításába bevonjuk a szülőket)

Eszközellátottság

A mazsorett botot debreceni gyártótól tudjuk megrendelni. Ha a szülő megvásárolja gyermekének a botot, akkor otthon is tudja gyakorolni a tanuló a botforgatási elemeket. Akinek erre nincs lehetősége, annak a meglévő készletből biztosítjuk a tanórai eszközhasználatot. A pomponokat és a zászlókat csak tanórákon használják a lányok. Helyszín: tornaterem, aula.

Eredmények nyomon követésének lehetőségei, fenntartását szolgáló lépések

Az iskolánk honlapján, a napi sajtón keresztül /Kisalföld, Mosonvár megye, Lajta Pressz/, a városi televízióban és a Kék Duna rádióban tájékoztatjuk az érdeklődőket. Minden eredményt eljuttatunk a város vezetéséhez, ennek eredményeképpen a Sport Gálán is elismerésben részesülnek versenyzőink. A csoportok részt vehetnek a Területi mazsorett versenyeken is, ahol előírt szabályoknak, kritériumoknak kell megfelelni. A produkciót szakértő zsűri értékeli a pontozólapon megadott szempontok alapján: Bevonulás - kivonulás - mosoly - előadás - bottechnika - koreográfia - zene és tánc összhangja. Ezen megmérettetésekre a bátrabbak, ügyesebbek maguk alkotják meg a koreográfiát, melyhez zenét, ruhát is választanak. Az eredményességüket nem csak a helyezés, hanem a zsűri értékelése alapján is mérhetjük, a versenyzők tanulhatnak a tanácsokból, a véleményekből.

2. 7. Az adaptálás folyamatának bemutatása

 • Személyes találkozás a gyakorlat vezetőjével
 • Hospitálás során bemutatjuk a jó gyakorlatot,
 • Tapasztalatok gyűjtése, az átvétel feltételeinek megbeszélése
 • Az adaptáció folyamatának, időbeosztásának egyeztetése
 • A program egyes tevékenység elemeinek bemutatása külön foglalkozásokon - A gyakorlati részek elsajátítása - A jó gyakorlat bevezetése, a mentorálás mellett

2. 8. Alkalmazásának lehetőségei a mindennapi gyakorlatban

 • 1-8. osztályban, évfolyamonként összevonva heti egy testnevelés óra keretében.
 • Alsó tagozatban heti 1, felső tagozatban heti 2 órában fejleszthetik tudásukat.
 • „Tehetségműhely” heti 1órában

Bázisintézményi kapcsolattartó:

Szalainé Sándor Katalin

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Mobil: 06/30-536-3369

 

Tanév végi beszámoló bázisintézményi tevékenységről 2017/2018 tanév