SZC logo

Győri Szakképzési Centrum

OM kód: 203037/024 | 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 97.

Intézmény logo

Győri SZC Haller János Általános Iskola

HírekKözérdekű adatokKRÉTA

Történet

Iskolánkról

Történet

A mosoni községben már a XVIII. században rendszeres iskolai oktatás folyt. A tanítást két pedagógus végezte, egyikük a község jegyzője is volt. A század vége felé katolikus és evangélikus felekezeti iskolák létesültek. A felekezeti iskolákból 1873-ban községi elemi iskolák lettek. 1879-től kétcsoportos izraelita felekezeti iskola is működött a községben. A mosoni 4 osztályos leányiskola építését 1888. szeptemberében kezdték meg. 1889. augusztusára készült el az új épület, szeptemberben kezdték a tanítást. (A volt Iskola út 10.) Ezen időpontig közös fiú és leányiskola volt a községben. A leányiskola létesítése után a fiúk a régi iskolában maradtak, mely már akkor igen elavult állapotban volt, időszerűvé vált tehát egy fiúiskola építése.

A mosoni községi elemi iskolák 1894. szeptemberében állami elemi iskolák lettek. 1909. júniusára készítette el a mosoni fiúiskola építési terveit Meggyasszay István budapesti műépítész. E tervek alapján pontosan egy év alatt el is készült a mosoni állami elemi fiúiskola új épülete korabeli népies, szecessziós stílusban a mai Mosonvár u. 15. számú telken. Az ünnepélyes felavatásra 1910. szeptember 11-én került sor. Az iskola építője Oross István mosoni építész volt. Az új iskola első igazgatója Horváth Ferenc lett. E dátumtól számítjuk a mai Haller-iskola fennállásának idejét.

Ezidőtől 1957-ig az iskola igazgatása alá helyezték a mosoni leányiskolát is. Majd 1957-től megkezdődött a koedukált képzés, és egyben a két iskola különvált - egészen 1982-ig. A Mosonvár utcában a 3. számú, az Iskola utcában a 4. számú iskola minőségben vetekedtek egymással. Az ún. fiúiskola 1960-ban vette fel Könyves Kálmán nevét. 1982-ben ismét egy igazgatás alá vonták a két intézményt. Ekkor vettük fel Haller János elemi iskolai tanító, földrajzi, történelmi, néprajzi kutató nevét.

1982-től 12 éven át egy igazgatás alatt, de két különálló épületben működött az iskola: az Iskola u. 10-ben az alsó tagozatosok, a Mosonvár út 15-ben a felsősök tanultak. 1994-ben az Iskola úti épület megszűnt, és 11 új tanteremmel, konyhával, étteremmel bővült a Mosonvár utcai épületünk. Intézményünk 1991-ben kapta meg a szakképzés lehetőségét. Az 1999 őszén kezdődő tanévben indult az első vendéglátás-idegenforgalmi szakirányú szakközépiskolai képzés, amelyet 2003-as tanévtől kezdődően technikus képzés egészít ki. Az általános iskolában 1998-tól indult a két tanítási nyelvű képzés, majd 2010-től az emelt szintű angol nyelvi képzés

A 2004-es tanévtől kezdődően a Bartók Béla Általános Iskolával, 2005-től kezdődően a Máriakálnoki Herman Ottó Általános Iskolával, mint tagintézményekkel bővült az iskola.

Az iskola 2010-ben "Referencia-iskola" lett, majd 2011- től "Regisztrált Tehetségpont".

2020. július 1-jétől a komplex intézményből két iskola született. A Győri SZC Haller János Általános Iskola továbbiakban köznevelési feladatokat lát el, a profilja letisztult.
Egy épületben működik ezentúl is a felső tagozat a szakképző iskolával és technikummal. Rendkívül jó, együttműködő kapcsolatot tartunk fenn. Az alsó tagozat a Szent István utcai épületben folytatja munkáját.


Partnereink

SZC logo

Győri Szakképzési Centrum


Győri SZC Haller János Általános Iskola

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 97.

Telefon: +3696576474

E-mail: altalanosiskola@halleriskola.hu

OM azonosító: 203037/024


2024Győri SZC Haller János Általános Iskola